Nr 3 av årets Byablad

Nummer 3 – 2011 finns att läsa här.
Där kan ni bland annat läsa om kommande aktiviteter, presentation av företag i Svarte denna gång Handelslivs Svarte. Kommande vecka delar vi ut bladet i era brevlådor också.