Information om ombyggnad av korsningen E65 vid Marsvinsholm

Fastställelse av arbetsplan.
Trafikverket Region Syd har skickat in arbetsplanen för ombyggnad av vägskälet E65/väg 745 med begäran om fastställelseprövning. Detta förväntar sig Trafikverket att få under våren och då det är klart kommer en överklagandeperiod på en månad.  

Länkar till Trafikverket om E65, korsningar mellan Ystad–Skurup och Dokument för E65 Ystad–Skurup