Valberedningens förslag till styrelse 2013

Val till ordförande
Lars-Åke Holm, nyval 1 år  (ersätter Camilla Ahlin-Nilsson)

Val till styrelseledamöter
Pontus Carlström, omval 2 år
Lars Johansson, omval 2 år
Janice Leijon, nyval 2 år (ersätter Christian Persson)
Fredrik Bothén, 1 år kvar
Jenny Graflind, 1 år kvar
Patrik Karlsson, 1 år kvar

Val till suppleanter
Sofia von Platen, omval 2 år
Håkan Gustafsson, nyval 2 år (ersätter Janice Leijon)
Linda Christjansen, fyllnadsval 1 år (ersätter LarsÅke Holm)
Lars Bjerhage, fyllnadsval 1 år (ersätter Carolina Jönsson)

Val till revisorer

Åke Widgren, omval 1 år Kerstin Persson, omval 1 år

 

Valberedningen

Bengt-Åke Nilsson, Inger Widgren, Bo Lönnerblad