Påminnelse om enkät

För att utveckla Byalaget och aktivteter i Svarte vill Byalaget ta reda på vad Svarteborna tycker i olika frågor. Vi har för någon vecka sedan delat ut en enkät i postlådorna som vi önskar få besvarad. Vi har fått in en del svar men önskar självklart att fler vill besvara den.

Om ni väljer att besvara den i pappersform kan ni lämna den till någon av Byalagets styrelse men det går alldeles utmärkt att besvara den här och nu via hemsidan.

Klicka här för att komma till enkäten.

/Svarte Byalag