Enkäten

Under sommaren producerade byalaget en enkät för att försöka att förstå bybornas förväntningar på byalaget. Vi kommer fortsatt att arbeta med synpunkterna när vi gör ett handlingsprogram för 2014. Men sammanfattningsvis så besvarade enkäten frågorna enligt följande:

Vår viktigaste uppgift var precis de som våra stadgar säger: 

  • Att vara remissinstans till kommunen och andra vid frågor som handlar om byn 
  • Att se till att skötseln av byn fungerar 
  •  Och att ordna aktiviteter för att främja sammanhållningen i byn

Vad vill man då ha för nya aktiviteter? 

  • Mer berättarkvällar 
  • Mer träning, för alla åldrar 
  • Och sedan finns det intresse för många olika saker, där vi tänker testa en del under 2014