Dags att betala in medlemsavgiften

100kr per hushåll, oförändrad från förra året, betalas in på byalagets Bankgiro 5817-0663, märk inbetalningen med namn och e-mailadress.