Farligt-avfall bilen kommer till Svarte!

En fantastisk service kommer ännu en gång till Svarte. För alla som vill ha en enkel hantering med sina gamla batterier, kemikalier, gamla lampor och allt annat som räknas som farligt avfall ska gå till:

Duettgatan 2 den 2 september

Läs mer om servicen och hanteringen av farligt avfall.