Kommunen satsar i Svarte

20120531105230538_0003
Tillsammans skapar vi vår by

Ystad kommun har beslutat om flera satsningar i Svarte. Fokus ligger på säkerhet och uppfräschning:

  • Uppfräschning av gångtunnel under kustvägen, belysning och målning: 100 000 kr
  • Trottoar längs sydöstra delen av Balkåkravägen: 30 000 kr
  • Säkrare övergång till idrottsplatsen vid Skönadalsvägen: 100 000 kr

Kommunen planerar att allt ska vara genomfört innan kommande sommarsäsong. Läs mer om kommunens fokusprogram för byarna i Fokus Byarna_Ystad kommun.