Cykelstrategin ute på remiss

Stadsbyggnadsavdelningen, Ystads kommun har tagit fram ett förslag till en cykelstrategi för Ystads kommun. Cykelstrategin beskriver framförallt hur situationen för cyklister ser ut idag men presenterar också strategier för att på sikt kunna öka andelen cyklister i kommunen. Cykelstrategi_Remisshandling jan 2015

Remisstiden är 24 januari – 21 februari 2015.

SENAST den 21 februari 2015 ska synpunkterna ha kommit in till Samhällsbyggnad, Stadsbyggnadsavdelningens expedition, 271 80 Ystad.OBS! e-post till: sam@ystad.se