Varmt välkomna till ett möte om utbyggnaden i Svarte

Medverkar gör Ystads kommun och Midroc.

NÄR: Onsdagen den 22/3 2017
TID: 18.30 – 20.30 ca. Fika och mingel från 18.00
PLATS: Svarteskolans matsal, Orgelgatan, Svarte

PROGRAM:

  • Svarte igår. Historik och bakgrund till utbyggnaden. FÖP, Fokusprogram etc.
  • Svarte idag. Ystad kommuns mål om inflyttning, Svarte som ”kärna” i västra kommundelen etc.
  • Svarte imorgon. Utbyggnaden – information om vad som kommer att ske i västra Svarte och dess påverkan på trafik, parkering, förskola/skola/fritids, mötesplatser, centrumfrågan etc.

Ystads kommun har som politisk målsättning att befolkningen ska växa med 1 % per år och Svarte har med sitt kollektivtrafiknära läge, pekats ut som utbyggnadsort och centralort för de västra kommundelarna. Utbyggnaden av Svarte skall utgå från samhällets nuvarande miljö och identitet och bygga vidare på de positiva värden som redan finns. Utbyggnaden ska vara tillräcklig för att ge underlag för förbättrad service.

Inom kort påbörjas arbetet med att uppföra ett antal småhus och radhus i västra Svarte. Illustrationsplan, planbeskrivning och plankarta finns att ta del av här: http://mpd.midroc.se/tidiga-skeden/ystad-svarte

2013 var Svarte utsett till Fokusby av Ystads kommun. Fokus på byarna handlar om att lägga fokus på framförallt hur den fysiska miljön i byarna kan utvecklas, i dialog med de som bor i byarna. Syftet är att titta på vad för fysiska åtgärder som kan göras i byarna för att öka attraktiviteten, trivseln, tillgängligheten med mera. Ett fokusprogram togs fram som ni finner här: http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/fokus-pa-byarna/

Ett annat intressant dokument att ta del av är Ystad kommuns fördjupade översiktsplan för Svarte. Planen anger mål och riktlinjer för Svartes utveckling under perioden 2008 – 2030. Du finner den här: http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program/oversiktsplanering-/svarte/

Varmt välkomna önskar Svarte byalag.