Fornminnesvård 27/4

Bevara våra ängsmarker och Fornlämningar.
Fornlämningar och ängsmarker tillhör vårt värdefulla kulturarv. För att på bästa sätt bevara kulturlandskapet ska dessa miljöer vårdas. Ystad är en trakt mycket rik på fornlämningar av olika slag, som exempelvis höggravfältet i Svarte som nu vårdas.
Välkommen på en unik föreläsning med en expert på lieslåtter. Kjell Gustafsson berättar om liens historia genom tiderna och om olika typer av liar för olika ändamål.
Till sommaren följs föreläsningen upp med praktisk tillämpning under en dag på höggravfältet i Svarte, omedelbart väster om Svarte, norr om väg 9.
Både föreläsning och kurs är kostnadsfria.
Klostret i Ystad Kl. 18.30-ca 20.30 FRI ENTRÉ
YSTADS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN
Fornminnesvård
Svarte Byalag har tillsammans med Ystads Kommun ansökt och fått beviljat pengar för att tydliggöra våra fornlämningar. Vi har 3 stora fornlämningar: Disas Ting, Gravhögarna väster om Svarte och Bosättning på kullen mittemot skolan.
Alla svartebor är välkomna att deltaga i röjningen av dessa.
Vi återkommer med datum. Vi kommer göra det under April-
Maj månad