Svarte byalag har fått ny ordförande

Jag heter Marie Lundberg och är nybliven ordförande i Svarte Byalag. Jag bor i det nybyggda västra området. Jag har varit ideellt engagerad i förening på regional nivå samt i förbund på riksnivå under många år. Nu som pensionär vill jag engagera mig på lokal nivå i Svarte där jag bor.  Jag är intresserad av natur, kultur i olika former och vill i byalagets regi skapa möjlighet till aktiviteter och mötesplatser i Svarte. Vill du kontakta mig når du mig via e-post:ordforande@svarte.se