Välkommen till årsmötet

Söndagen den 11 februari klockan 14.00-15.00 i Svarte skolans matsal. Förutom årsmötet kommer försäljningschef Christian Larson från Sunroof AB att informera om solceller och dela ut biljetter till Villamässan i Malmö den 8-10 mars. Byalaget bjuder på kaffe och tårta och ett pris delas ut bland deltagarna.

Anmälan sker till: anmälan@svarte.se Märk meddelandet med ÅRSMÖTE.

Årsmötets handlingar ligger i filen. Återstår revisionsberättelse och valberedningens förslag som delas ut på mötet. Motioner och övriga frågor ska vara styrelsen till handa senast den 28 januari.