INSTÄLLD på grund av för få anmälda Hjärt-lung räddningskurs onsdagen den 10 april kl 19.00 – 20.30 i Svarte skolans matsal

Återkommer med nya datum längre fram.

Byalaget går vidare med satsningen på ”Hjärtsäkrat grannskap” genom att anordna en utbildning i hjärt-lung räddning, där vi också får träna på att använda hjärtstartare. 

Utbildare är Jeff-Erik Milldoff anställd vid Ystads Räddningstjänst. Både teori och praktik ingår. 

Max 25 personer 

Anmälan till: anmalan@svarte.se 

Plats tilldelas i turordning och bekräftas med e-post. 

Vi ser helst att personer som regelbundet får motsvarande utbildning via sin arbetsgivare avstår och lämnar plats till andra.