Svarte Byalag

Svarte Byalag bildades 1989 i likhet med många andra byalag. Styrelsen arbetar med för byn aktuella frågor. Det har under åren handlat om översiktsplan, cykelväg, förbättringar av väg 9 genom byn, förbättringar på stranden, mm. En del frågor har lösts, andra står i tur att klaras ut. För byborna anordnas aktiviteter och samlingar i övrigt när intressanta frågor är aktuella. Huvuddelen av byns hushåll är medlemmar i byalaget.

Byalagets styrelse för år 2020

 OrdförandeLars Johansson Lars Johansson
Soprangränd 9
Mob: 0708-670707
lars.johansson@atle.tv
Vice Ordförande Maria Wallgren
Sekreterare Isabella Kihlström
Kassör Anders Karlgren
Ledamöter Michael Kourtzman
Renate Lang
Vakant

Valberedning

Är ni intresserade av styrelsearbete? Kontakta någon från valberedningen för byalaget.

Therese Jörgensen, Annika Weitner, Vakant

Medlemsavgift 2020

Ni kan betala in på bg 5817-0663. Fyll i ditt mobilnr och epost på inbetalningen så bekräftar vi med ett mail att du betalt din medlemsavgift

För att göra det ännu enklare för dig kan du nu betala medlemsavgiften via Swish. Betala till Svarte byalags nr 1232626042 eller scanna QR-koden i din Swishapp.