Svarte Byalag

Svarte Byalag bildades 1989 i likhet med många andra byalag. Styrelsen arbetar med för byn aktuella frågor. Det har under åren handlat om översiktsplan, cykelväg, förbättringar av väg 9 genom byn, förbättringar på stranden, mm. En del frågor har lösts, andra står i tur att klaras ut. För byborna anordnas aktiviteter och samlingar i övrigt när intressanta frågor är aktuella. Huvuddelen av byns hushåll är medlemmar i byalaget.

Byalagets styrelse för år 2024

 OrdförandeMarie Lundberg
ordforande@svarte.se
Sekreterare & vice ordförandeLena Tysk
sekreterare@svarte.se
KassörAnders Karlgren
ekonomi@svarte.se
Ledamöter


Sandra Lindgren Jeppsson
Erica Ståhl
Margareta Magnusson (ersättare)
 info@svarte.se

Valberedning

Är ni intresserade av styrelsearbete? Kontakta någon från valberedningen för byalaget, valberedning@svarte.se

Griete Thomsen, sammankallande

Medlemsavgift 2024 är 150 kronor

Ni kan betala in på bg 5817-0663. Fyll i ditt mobilnr och epost på inbetalningen så bekräftar vi med ett mail att du betalt din medlemsavgift

För att göra det ännu enklare för dig kan du nu betala medlemsavgiften via Swish. Betala till Svarte byalags nr 1232626042 eller scanna QR-koden i din Swishapp.