Svarte Byalag

Svarte Byalag bildades 1989 i likhet med många andra byalag. Styrelsen arbetar med för byn aktuella frågor. Det har under åren handlat om översiktsplan (framtida utbyggnad), cykelväg, förbättringar av väg 9 genom byn, förbättringar på stranden, mm. En del frågor har lösts, andra står i tur att klaras ut. För byborna anordnas strandfest på sensommaren (Svartedagen) och samlingar i övrigt när intressanta frågor är aktuella. Huvuddelen av byns hushåll är medlemmar i byalaget.

Byalagets styrelse för år 2017

 OrdförandeLars Johansson Lars Johansson
Soprangränd 9
Mob: 0708-670707
lars.johansson@atle.tv
Vice Ordförande Therese Jörgensen
Sekreterare Annika Weitner
Kassör Sophie Gustafsson
Patrick Leijon
Thomas Eriksson
Göran Stanley

Valberedning

Är ni intresserade av styrelsearbete? Kontakta någon från valberedningen för byalaget.

Lars-Åke Holm

Medlemsavgift 2017

Avgiften för 2017 är 100 kr/ hushåll. Ni kan betala in på bg 5817-0663. Ange namn och adress på inbetalningen eller skicka ett mail till info@svarte.se.