Svarte utbyggnad

Aktuell status om utbyggnaden från Midroc hittar ni här

Bakgrund

2006 så började ryktena florera i Svarte om en planerad stor utbyggnad av Byn. Diskussionerna startade utan att egentligen någon visste vad som komma skulle. Ganska snart kom uppgifter om att företaget Midroc hade köpt ett större markparti väster om Svarte by.

Redan tidigare hade samtal förts både på orten och inom de politiska leden i Ystad om utbyggnad väster eller öster var att föredra.

I alla händelser så publicerade kommunen ett förslag till översiktsplan som fick alla Svarte bor att reagera kraftigt. Utbyggnadsförslaget var gigantiskt och skulle för all framtid förändra byn och spoliera Svartes särart.

Svarte byalag överlät till en kommitté att utarbeta ett alternativ till den stora planen. Ett av de goda sakerna med denna kommitté var att  osämjan i byn om öster och väster sansade sig och sakfrågorna fick fokus.

Resultatet

Det förslag som kommitteen arbetade fram ligger till stora delar till grund för den översiktsplan som kommunen fastställde januari 2009.

Våren 2012 så presenteras ett förslag till detaljplan som innefattar en del av den totala översiktsplanen.

Byalagets roll i detta skede

Vi ser det som vår uppgift att bevaka att detaljplanen inte avviker från översiktsplanen, att hänsyn är tagen till trafiksituationen, parkerings situationen etc.

Vi ser det dessutom som vår uppgift att driva frågor som centrumutveckling i samråd med Svarteborna. Vi ser inte som vår uppgift att driva frågor runt särintressen. Dessa frågor antar vi att de direkt berörda driver.

För att alla skall känna sig delaktiga så finner ni här

Byalaget har lämnat in ett remissyttrande gällande detaljplan 2012

Förhoppningsvis leder vårt yttrande till att vi bybor får möjlighet att påverka och bidra till utformning av ett attraktivt, klokt och bra boende för såväl befintliga som framtida Svartebor. Notera att frågan huruvida om det får byggas eller ej har tidigare avgjorts i fördjupad översiktsplan som under 2009 vann laga kraft, detta är således inget vi kan påverka.

Om någon har synpunkter eller vill ha kontakt med byalaget i just denna fråga föreslår vi att ni mailar till alt: lars-ake.holm@ystad.nu eller  fredrik.bothen@gmail.com

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.