Svarte historia

Lite historia om Svarte

Svarte är ett fiskeläge vid Svartån och har varit en naturlig bosättningsplats vid åns utlopp till havet. Öster om Svartån ligger Svarteboda vars byggnader är uppförda på mark som frånsålts Svartemölla kvarn och jordbruk. Svartemölla gård norr om järnvägen tillhörde troligen Marsvinsholm tidigare. Från mitten av 1800-talet såldes kvarnens betesmarker som småtomter. De äldsta husen uppfördes under 1850-1860-talen. Andra miljöer i Svarte visar 1800-talets gatehusbebyggelse.

Källa Länstyrelsen

”Vet du varför Svarte heter Svarte?
Jo, för att jorden i ån är svart mossjord som gör att vattnet ser svart ut.
Svarte har hållit sig mellan två åar, Svarteån och Charlottenlundsån.”

Sagan om Svarteskåningarna
Oskar Landgren som studerat olika historiska skildringar och vikingasagor har nedtecknat denna saga om Svarteskåningarna.

Läs om Balkåkratrumman på Wikipedia

Bilder

Gamla kartor och flygfoto över Svarte med omnejd.