Medlemsavgift

Som medlem i Svarte byalag så stöttar ni vår verksamhet. Medlemsavgiften är 100 kr per hushåll och som ni betalar in på bg 5817-0663. Glöm inte ange namn och ad...