Fokus Svarte

Fokus Svarte är en del av Fokus på byarna som är ett nytt dialogprojekt mellan kommunen och representanter från byarna. Två av tre byträffar har nu genomförts i...