Fokus Svarte

Fokus Svarte är en del av Fokus på byarna som är ett nytt dialogprojekt mellan kommunen och representanter från byarna. Två av tre byträffar har nu genomförts i Svarte, samt en träff med årskurs 5 på Svarteskolan.

Läs mer om Fokus Svarte på Ystads kommuns hemsida