Friskis&Svettis startar upp i Svarte igen den 3/2 kl 19.30 i sporthallen.

Aktiviteten kommer att bestå av bas/medeljympa. Innehållet kan justeras löpande efter det behov som finns i gruppen.
FSWebLogoInfo om passupplägg, samt om kort och priser.
Träningen är planerad att pågå fram till påsk, vilket blir 10 ggr.
Avgiften för dessa pass är 350 kr för medlemmar i Svarte byalag och 400 kr för övriga.
För redan F&S medlemmar som har antingen allkort i någon form (även klippkort), samt jympakort och är medlemmar 2014, kan träna i Svarte på dessa kort.
Friskis kommer att ha en lista liggande i hallen och där alla deltagare ska skriva upp sig och sitt medlemsnummer vid varje träningstillfälle.

Ang betalning så kan alla kort köpas via bankgiro eller inne på F&S. BG: 5413-5751 (uppge alltid medlemsnr vid betalning samt vilket kort som avses). Medlemsavgiften i F&S 150 kr betalas separat.

Det går även att betala kontant på plats för engångsträning 50 kr för medlem i F&S och 80 kr för icke medlem (medtag jämna pengar).

Barn upp till 12 år kan delta utan kostnad. De är välkomna i vuxet sällskap på förälderns ansvar.