Årsmöte 2014

Svarte Byalag håller årsmöte 2014
Svarte Byalag håller årsmöte 2014

Svarte Byalag höll sitt årsmöte den 16e februari och beslutade bland annat att medlemsavgiften förblir 100 kr.

I verksamhetsberättelsen för 2013 var bland annat den enkät där Svarte-borna önskat sig fler aktiviteter i byn. Många var till exempel mycket intresserade av träningsaktiviteter för vuxna och pensionärer. Friskis&Svettis genomför på prov träningar på måndagskvällarna kl 19:30 fram till påsk. Det behövs fler deltagare för att träningen ska permanentas.

Utifrån svaren på enkäten kunde styrelsen presentera en spännande verksamhetsplan för året. Under våren kommer tre mycket intressanta föreläsningar – Hervier, Rosling och Sölveborn!

Övriga frågor på mötet handlade om Fokus Svarte och pendlarparkering, bänkar längs GC-vägen och Svarte-bornas glädje över den fina badtrappa som finns vid bryggan.

Styrelsen tackade avgående Patrik Karlsson för ett mycket fint arbete med Svartes hemsida.