Byarådets träff

Den 24 februari var det träff i byarådet. Några av punkterna som diskuterades och presenterades var

  • Avloppsfrågan
  • Sotning
  • Nationaldagsfirande
  • Tidigare frågor såsom, farthinder på Kustvägen? Säkerhet vid busshållplatser

Högsta politikerna Kristina Bendz och Kent Mårtensson samt kommundirektören Christel Jönsson kommer till Svarte på byavandring – mer info kommer längre fram.

Nu finns fokusprogrammet ute på webben

http://www.ystad.se/boende–miljo/planer-och-program-/fokus-pa-byarna/fokus-svarte/