Fler som tränade på Friskis och Svettis

Det var fler som tränade på Friskis&Svettis men fortfarande inte de 30 deltagare som behövs för att träningen ska kunna fortsätta efter påsk. Vill vi Svartebor har servicen med en träning runt hörnet så är det bara att ta sig tiden och komma ner till Svarteskolan på måndagar kl 1930.

Svarte byalag fick många svar i förra årets enkät där just träning efterfrågades. Nu undrar Byalaget och ber så många som möjligt att skriva till lars.bjerhage@telia.com :

  • Vilken typ av träning ska det vara?
  • Vilken dag och tid skulle passa?
  • Finns det önskemål om gemensam uteträning?