Cykelstrategi för byarna på gång

Just nu pågår ett arbete med att ta fram en cykelstrategi för Ystads Kommun. En del i detta arbete innebär att se över förutsättningar för cykling på landsbygden. Svarte Byalag är representerade i samråden med kommunen där det senaste mötet var den 20 oktober.DSC_0400

Den ansvarige på kommunen Niklas Tengheden formulerade inriktningen enligt nedan och ställde några frågor till byalagen:

”Lösningen behöver inte alltid vara att bygga nya gång- och cykelvägar. Befintliga strukturer som till exempel lågtrafikerade vägar, grusvägar, stigar mm kan också vara lämpliga för cykling. Som en del i cykelstrategin är det tänkt att dessa pekas ut för att sedan kunna utgöra underlag för beslut och prioriteringar i framtiden när det gäller cykeltrafik. Vi skulle vilja be er med god lokal kännedom kring era orter om hjälp med förslag och synpunkter på vilka vägar, grusvägar, stigar etc. som är lämpliga att cykla på. Vilka vägar använder ni själva när ni cyklar? Är dessa lämpliga? Vilka väljer ni bort och varför?”