Nya Styrelsen

Vid årsmötet för Svarte Byalag så valdes följande styrelse:Lars Johansson(ordförande), Therese Jörgensen (v Ordförande), Sophie Gustafsson (Kassör), Annika Weitner (Sekreterare), Patrick Leijon, Göran Stanley och Thomas Eriksson.
Kontakta oss gärna på styrelsen@svarte.se eller prata med oss om du träffar oss i byn. Vi ser fram mot att jobba med Svarte Byalag och hoppas på en engagerad by. Om du känner att du vill engagera dig så hör av dig.