Utbyggnaden av Svarte

Tack för ett välbesökt och engagerat möte som byalaget arrangerade i svarteskolans matsal. Vi var 100 bybor som kom. Vi hoppas ni fick svar på ett antal frågor som ni hade. Vi fick många svar på enkäten som vi delade ut.
Parkeringssituationen, hastighetsbegränsning vid infartsvägarna, 30km/h
i hela byn och grannsamverkan var bland de viktigaste frågorna. Bland annat dessa frågor kommer styrelsen att jobba vidare med under året.