Fokus Svarte

Fokus på byarna är ett nytt dialogprojekt mellan kommunen och representanter från byarna. Syftet med projektet är att för en by i taget titta på vad som är bra, vad som är mindre bra och vad som kan utvecklas i byn, framförallt i den fysiska miljön.

Svarte var den byn som var först ut och tre byträffar anordnades under första kvartalet 2013 med deltagare såsom boende i Svarte samt politiker och tjänstemän från sammhällsbyggnadsnämnden samt samhällsbyggnadsförvaltningen. Man hade även en träff med klass 5 på Svarteskolan.

Vid träffarna diskuterades Svarte genom olika gruppövningar med fokus på vad som är bra idag och vad som skulle kunna förbättras samt vad som är Svartes styrkor respektive svagheter. I dessa diskussioner kom det fram att havet och tågstationen med goda kommunikationer till både Ystad och Malmö är två av byns syrkor, natruen i och omkring byn, att det finns en skola samt att det är lugnt och tryggt var andra positiva saker som gör Svarte till en attraktiv by.

Samtidigt kom det fram ett antal sämre saker med Svarte som man skulle vilja förändra och förbättra, framförallt avsaknaden av ett tydligare, vackrare och grönare centrum med ett större serviceutbud än vad som finns idag.

Centrum/stationsområdet blev den fråga som kom att stå i fokus i Fokus Svarte.

I Fokus Svarte arbetar Plan och Bygg med att sammanställa dokumentet som även kommer innehålla en lista på ett antal åtgärder som man tillsammans har identifierat i mötena som förbättringspotential. Detta dokument skall finnas tillgängligt från och med andra hälften av oktober i år. Listan med åtgärder redovisar uppskattade kostnader, vem som är ansvarig samt en uppskattning om när en förändring skulle kunna genomföras. Noteras dock att för flertalet åtgärder finns inga medel avsatta i dagsläget.

Kommande steg:

Steg 1 är att fokusprogrammet färdigställs av Plan och Bygg

Steg 2 är att fokusprogrammet antas i Kommunfullmäktige som underlag för kommande budgetarbete.

Steg 3 är att åtgärderna tas upp i kommunens budgetarbete och prioriteras mot andra investeringar i kommunen

Sedan är det upp till Kommunfullmäktige att anta budgeten inför varje budgetår. Investeringarna är av olika karaktär, vissa mindre investeringar kan tas i Samhällsbyggnadsnämnden.

 

Som uppföljning kommer det ske en årlig återkoppling samt diskussion kring åtgärdslistan tillsammans med byalaget och byalagets styrelse kommer följa upp och återkoppla till byborna vad som sker.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.