Fornminnesvård 27/4

Bevara våra ängsmarker och Fornlämningar.
Fornlämningar och ängsmarker tillhör vårt värdefulla kulturarv. För att på bästa sätt bevara kulturlandskapet ska dessa miljöer vårdas. Ystad är en trakt mycket rik på fornlämningar av olika slag, som exempelvis höggravfältet i Svarte som nu vårdas.
Välkommen på en unik föreläsning med en expert på lieslåtter. Kjell Gustafsson berättar om liens historia genom tiderna och om olika typer av liar för olika ändamål.
Till sommaren följs föreläsningen upp med praktisk tillämpning under en dag på höggravfältet i Svarte, omedelbart väster om Svarte, norr om väg 9.
Både föreläsning och kurs är kostnadsfria.
Klostret i Ystad Kl. 18.30-ca 20.30 FRI ENTRÉ
YSTADS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN
Fornminnesvård
Svarte Byalag har tillsammans med Ystads Kommun ansökt och fått beviljat pengar för att tydliggöra våra fornlämningar. Vi har 3 stora fornlämningar: Disas Ting, Gravhögarna väster om Svarte och Bosättning på kullen mittemot skolan.
Alla svartebor är välkomna att deltaga i röjningen av dessa.
Vi återkommer med datum. Vi kommer göra det under April-
Maj månad

Parkering och Trafik i Svarte

Det är trångt på våra gator med släp och bilar. Om du har plats på din garageuppfart vore det bra om du parkerar där. Det underlättar för snöröjning,
utryckningsfordon och dina medtrafikanter. Nu när våren kommer passa på att njut!
Cykla eller promenera till pågatågsstationen om du pendlar.
Respektera att vi har rekommenderad hastighet på 30km/h inom Svarte.
Tänk på att högerregeln gäller på Skönadalsvägen.
KÖR FÖRSIKTIGT OCH HÅLLHASTIGHETEN

Utbyggnaden av Svarte

Tack för ett välbesökt och engagerat möte som byalaget arrangerade i svarteskolans matsal. Vi var 100 bybor som kom. Vi hoppas ni fick svar på ett antal frågor som ni hade. Vi fick många svar på enkäten som vi delade ut.
Parkeringssituationen, hastighetsbegränsning vid infartsvägarna, 30km/h
i hela byn och grannsamverkan var bland de viktigaste frågorna. Bland annat dessa frågor kommer styrelsen att jobba vidare med under året.

Nya Styrelsen

Vid årsmötet för Svarte Byalag så valdes följande styrelse:Lars Johansson(ordförande), Therese Jörgensen (v Ordförande), Sophie Gustafsson (Kassör), Annika Weitner (Sekreterare), Patrick Leijon, Göran Stanley och Thomas Eriksson.
Kontakta oss gärna på styrelsen@svarte.se eller prata med oss om du träffar oss i byn. Vi ser fram mot att jobba med Svarte Byalag och hoppas på en engagerad by. Om du känner att du vill engagera dig så hör av dig.