Valborg

Byalaget hälsar er välkomna till Svarte Strand den 30:e april för att fira in Våren och Valborg. Vi kommer att tända grillen vid 18.30 för den som önskar grilla. Valborgstal av Jacob Gustafsson, Svarte Beach Club. Jacob börjar talet 18.50 och därefter underhållning av kören.
Svarte Beach Club kommer att ha öppet från kl 17.30. Vi bjuder på Marschmallows.
VÄLKOMNA TILL STRANDEN

Fornminnesvård 27/4

Bevara våra ängsmarker och Fornlämningar.
Fornlämningar och ängsmarker tillhör vårt värdefulla kulturarv. För att på bästa sätt bevara kulturlandskapet ska dessa miljöer vårdas. Ystad är en trakt mycket rik på fornlämningar av olika slag, som exempelvis höggravfältet i Svarte som nu vårdas.
Välkommen på en unik föreläsning med en expert på lieslåtter. Kjell Gustafsson berättar om liens historia genom tiderna och om olika typer av liar för olika ändamål.
Till sommaren följs föreläsningen upp med praktisk tillämpning under en dag på höggravfältet i Svarte, omedelbart väster om Svarte, norr om väg 9.
Både föreläsning och kurs är kostnadsfria.
Klostret i Ystad Kl. 18.30-ca 20.30 FRI ENTRÉ
YSTADS KOMMUN OCH LÄNSSTYRELSEN
Fornminnesvård
Svarte Byalag har tillsammans med Ystads Kommun ansökt och fått beviljat pengar för att tydliggöra våra fornlämningar. Vi har 3 stora fornlämningar: Disas Ting, Gravhögarna väster om Svarte och Bosättning på kullen mittemot skolan.
Alla svartebor är välkomna att deltaga i röjningen av dessa.
Vi återkommer med datum. Vi kommer göra det under April-
Maj månad

Parkering och Trafik i Svarte

Det är trångt på våra gator med släp och bilar. Om du har plats på din garageuppfart vore det bra om du parkerar där. Det underlättar för snöröjning,
utryckningsfordon och dina medtrafikanter. Nu när våren kommer passa på att njut!
Cykla eller promenera till pågatågsstationen om du pendlar.
Respektera att vi har rekommenderad hastighet på 30km/h inom Svarte.
Tänk på att högerregeln gäller på Skönadalsvägen.
KÖR FÖRSIKTIGT OCH HÅLLHASTIGHETEN