Inbjudan till informationsmöte om Svarte Idrottsplats

Charlo inbjuder alla Svartebor till ett informationsmöte om vad som händer och har hänt på Svarte idrottsplats (Charlo IP). Föreningen kommer att presentera sina planer och visioner för att engagera fler ungdomar/barn/föräldrar men även den äldre generationen för att på bästa sätt göra både idrottsplatsen och Svarte med attraktivt.

Torsdagen den 14 april kl 19 i Svarteskolans matsal, se inbjudan infomöte 20110414

www.charlorynge.se