Nuläget gällande Öppet stadsnät

Antalet aktiva anslutningar till stadsnätet kan följas via http://www.osy.se/villa/

Beställningsläget för Svartes områden kan följas på (läget avser 2011-08-18):

Intresset för anslutning till stadsnätet är stort. Följande utbyggnader av Öppet Stadsnät i Ystad är nu beslutade:

  • Hedeskoga by byggs ut under sep-okt
  • Hunnestad by byggs ut under sep-okt
  • Skårby by byggs ut under sep-nov
  • Tre landsbygdsområden mellan byar öster, nordväst och sydväst om Skårby byggs ut under sep-nov
  • Fröslöv by byggs ut därefter
  • Ingelstorp bys sydöstra del byggs ut därefter
  • Landsbygdsområdet L54 väster om Kåseberga därefter inklusive västra delen av Kåseberga by
  • Landsbygdsområdet L01 sydväst om Snårestad byggs ut våren-sommaren 2012 förutsatt att stöd erhålls från Länsstyrelsen

Utbyggnad av stadsnätet planeras för närvarande ske inom 6-9 månader efter det att 37% av fastigheternas ägare i ett område har beställt utbyggnad.