Yttrande gällande kommunens Planprogram Balkåkra Skräddor inskickat.

Förhoppningsvis leder vårt yttrande till att vi bybor får möjlighet att påverka och bidra till utformning av ett attraktivt, klokt och bra boende för såväl befintliga som framtida Svartebor. Notera att frågan huruvida om det får byggas eller ej har tidigare avgjorts i fördjupad översiktsplan som under 2008 vann laga kraft, detta är således inget vi kan påverka.

Remissyttrande Detaljplan Balkåkra Sträddor 20120528