Byavandring i Svarte

Svarte Byalag har nu fått en inbjudan från politikerna i Ystad kommun om byavandring i Svarte. Byavandringen kommer att ske i slutet av augusti månad. Denna typ av byavandring sker vartannat år runt om i byarna i kommunen. Dokumentation av tidigare vandringar hittar ni här…

Har ni önskemål och eller synpunkter som ni vill att byalaget skall ta upp med politkerna i samband med detta är vi tacksamma om ni vill kontakta oss. Mejla direkt till info@svarte.se senast den 19 aug.