Berättarkväll med Åke Widgren – ”Avgång SK505”

Berättarkväll med Åke Widgren – ”Avgång SK505”.
Episoder från ett kringflackande liv, såväl från Rovaniemi som Hawaii, samt från livet under två års tjänst i Saudiarabien.

Datum den 8:de november 2012, kl 19.00 i skolans nya matsal.

Varmt välkomna!