Årsmöte och ny styrelse i Svarte Byalag

Nu har Byalagets årsmöte för 2013 genomförts. Ett 25-tal medlemmar besökte mötet och genomförde de tradionella valen av ordförande, ledamöter mm samt diskuterade aktuella frågor om Svarte. Bland annat diskterades Forum Svarte, centrum, parkeringsplatser och utbyggnaden av Svarte.

I samband med mötet avtackades Camilla Ahlin-Nilsson som varit ordförande senaste två åren samt ledamöterna Carolina Jönsson och Christian Persson som nu slutar i styrelsen. Än en gång ett stort tack för ert engagemang och er insats i Byalaget.

Samtidigt hälsar de nya i styrelsen Håkan Gustafsson,  Linda Christjansen och Lars Bjerhage varmt välkomna.

Svarte Byalags styrelse 2013

Ordförande Lars-Åke Holm

Styrelseledamöter Pontus Carlström, Lars Johansson, Janice Leijon, Fredrik Bothén, Jenny Graflind, Patrik Karlsson.

Suppleanter Sofia von Platen, Håkan Gustafsson, Linda Christjansen, Lars Bjerhage.