Enkät om Svarte och Svarte Byalag

För att utveckla Byalaget och aktivteter i Svarte vill Byalaget ta reda på vad Svarteborna tycker i olika frågor. I dagarna delar vi ut en enkät i postlådorna som vi önskar få besvarad. Om ni väljer att besvara den i pappersform kan ni lämna den till någon av Byalagets styrelse. Men det går alldeles utmärkt att besvara den här och nu via hemsidan.

Klicka här för att komma till enkäten.

/Svarte Byalag