Inför årsmötet 2014

Frågor som inkommit till mötet är; Bänkar utmed GC-vägen från Benstampen i  väster till Ruthsbo i öster samt Fokus Svarte och informationen till byborna.

Mötet sker på Svarteskolans matsal, söndagen den 16 februari kl 15.00.

Kompletterande handlingar inför mötet:
Byalaget Verksamhetsberättelse 2013
Byalaget Verksamhetsplan 2014

Välkomna till årsmötet!
Styrelsen för Svarte Byalag