Sommaryoga i Svarte

Tulle Rosenkjaer (Pianogatan 13),har sommaryoga på lördagar – både den 19 juli och 26 juli.
Tiden är 09:00 till ca 10:10. Priset är 80 kr per gång. Anmälning görs till Tulle på tel. 0725-313636.
Höstterminen börjar i mitten av september med 2 pass i veckan.