Byalagets styrelsemöte

Planeringen inför hösten är i full gång och allt är klart för Svartedagen den 30 augusti. Allt från Svarte Byalags styrelsemöte hittas här Protokoll 20140818.