Alla välkomna till årsmötet!

Svarte byalag bjuder in till årsmöte söndagen den 15 februari 2015.

Snart är våren här!
Snart är våren här!

Vi samlas kl 15.00 i matsalen på Svarte skolan. Valberedningen har lagt sitt förslag till styrelsen – Styrelsens sammansättning Svarte Byalag
Detta och mycket mer gick att läsa i byabladet som har delats ut i hela byn i slutet av januari.

Väl mött!

Svarte Byalag