Dags för årsmöte i Svarte Byalag

Kallelse till årsmöte för Svarte Byalag

Söndagen den 14 feb kl 15.00,
Svarteskolans matsal.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen i Svarte Byalag