Fornminnesvård & Träff med Byalaget

Byabladet från Byalaget

FORNMINNESVÅRD
Svarte Byalag har tillsammans med Länsstyrelsen och Ystads Kommun startat igång ett projekt med att visa upp fornlämningar i byn. För att kunna göra detta så måste det röjas. Vi har tre stycken stora fornlämningar som ingår i projektet. Bolämningen uppe på höjden vid skolan, Disas Ting vid havet och Gravhögarna väster om Svarte.
Den 4-6 Juni kommer vi att starta arbetet med att göra iordning så att man kan visa upp fornminnena. Vi behöver hjälp med arbetet kring att iordningställa fornminnena. Vi ser gärna att DU ställer upp och hjälper till med ”röjarbetet”. Vi samlas klockan 10 dessa dagar vid förskolan vindspelet. Vi har hyrt röjsågar, gräsklippare med mera. Vi bjuder på korv med bröd och fika på eftermiddagen.

Klädsel: Långa byxor och gärna gummistövlar. Man kan givetvis hjälpa till några timmar om man inte kan alla dagar.
All hjälp behövs. Har du frågor om detta projekt får du gärna maila till info@svarte.se .

TRÄFF MED BYALAGET
Svarte Byalag vill gärna träffa dig för att höra vad du tycker om byn, något du vill fråga om, trafikproblem, förslag som kan göra Svarte attraktivare. Du kan fråga precis vad du vill och säga din mening om byn. Vi kommer att finnas på Svarte Beach Club mellan 17.30 – 19.30 på tisdagar fram till midsommar. Det blir som ett Öppet hus. Vi bjuder på Korv med bröd och kaffe m liten kaka.

Läs allt direkt i Byabladet här