Information om tågavstängningen

Det finns många frågetecken kring hur det kommer att fungera när Svarte
pågatågsstation blir ändstation i höst under ca 9 veckor. Liknande kommer att
hända 2020. Styrelsen i Svarte Byalag har vid flera tillfällen och möten med
kommunen de sista åren framfört våra frågor. Kommunen har ej kunnat ge
några tydliga och konkreta svar. Vi skrev ett brev till berörda tjänstemän och
politiker den 19 januari. Vi har fått till svar att Trafikverket, Skånetrafiken,
Transev, Bergkvarabuss, Arriva och Ystads kommun skall ha möte den 7
februari. På detta möte förväntar sig kommunen att en lösning för
ersättningsbussarna kan bli klar. Kommunen kommer att skicka en
sammanställning av den information som finns tillgänglig senast den 8 februari
till oss. Ett informations möte planeras in av kommunen under våren.
Kommunen ser gärna att Trafikverket och Skånetrafiken deltar tillsammans
med kommunens tjänstemän. Svarte Byalag kommer att ge den information vi
i styrelsen fått på årsmötet.