Information om tågstoppet

Svarte Byalags styrelse vet att det finns ett stort behov av att få information innan tågstoppet. Vi har varit i kontakt med kommunen det sista året för att få till ett informationsmöte med ansvariga tjänstepersoner och politiker för Svarteborna. Det har sagts att vi skulle få mötet i slutet av sommaren. Vi har trots upprepade kontakter ej fått något datum. Vi ville även att på detta möte reda ut de eventuella frågetecken som finns kring pendlarparkeringen.

Vi har i dag haft samtal med Ystads Kommun och de har försökt få till ett möte tillsammans med Skånetrafiken och Trafikverket angående tågstoppet.

Skånetrafiken och Trafikverket har bättre erfarenhet av att vid liknande och tidigare arbete så har de digitala kanalerna varit mer framgångsrika.
Kommunens har väldigt svårt att se att ett möte kan bidra på ett positivt sätt utan tror att de digitala kommunikationsvägar som används normalt är betydligt effektivare, når ut till betydligt fler och dessutom kan hållas uppdaterade om något förändras.
Här finns att läsa om projektet:
https://www.ystad.se/…/sa-har-kan-du-resa-under-tagavstang…/
https://www.trafikverket.se/osterlenbanan
https://www.skanetrafiken.se/osterlenbanan

Vi hänvisar alla frågor som rör tågstoppet till
Ystads Kommun 0411-577 000
Trafikverket 0771-921 921
Skånetrafiken 0771 – 77 77 77