Övergång Charlo

Det har kommit en förstudie rörande övergången över Skönadalsvägen till Charlo. Vi i styrelsen anser att det är angeläget att det vidtas åtgärder. Byalaget kommer göra en skrivelse till kommunen där det framgår att vi anser att frågan är högst angelägen.

Vi ser gärna att det kommer in reflektioner från er bybor till följande mailadress: utveckling@svarte.se

Vi behöver ha ditt svar senast 200302.

Med vänlig hälsning

Styrelsen Svarte Byalag