Träning i Svarte


Under hösten har byalaget haft kontakt med Friskis & Svettis i Ystad för att, om möjligt få igång träning i Svartes idrottshall. Den är mycket bokad men det finns några få lediga tider: 
Tisdagar 16.15 – 17.15
Torsdagar 16.15 -17.15

Vi vill alltså ta reda på intresset för att träna i Svarte i Friskis & Svettis regi under vårterminen angivna dagar o tider.

Friskis & Svettis undersöker om de kan få ledare och vi undersöker intresset för träning. Förhoppningsvis kan vi tillsammans få till en återkommande aktivitet i Svarte.

Är du intresserad skicka namn, ålder och kontaktuppgifter till ordforande@svarte.se senast den 7/12. 

Vi återkommer med mer information om och när vi kan få till träningsmöjligheter på hemmaplan. Vi hoppas på att många vill vara med och träna.