Träffa Ystads kommuns energirådgivare

Benny Andersson, energirådgivare i Ystad kommun, kommer till oss i Svarte den 17 januari kl 18.00. Lokal: matsalen i Svarteskolan. Han informerar om hur vi kan spara energi och ger oss konkreta tips i dessa högkostnadstider.

Anmäl dig genom att mejla ordforande@svarte.se märk med rubriken ”Benny”. Det kommer att finnas fika till försäljning.