Mötesprotokoll för styrelsemöte 16/4

Läs vårt senaste mötesprotokoll. Den 11 maj ska byalagets styrelse träffa företrädare för Ystad kommun. Vi kommer ta upp trafiksituationen, samverkan med biblioteket, parkerings situationen, ny anslagstavla, tillgång till hjärtstartare och utsmyckning av Svarte. Har Du något som du vill att vi ska ta upp maila till oss.