Insamling till en hjärtstartare i Svarte

Svarte byalag har startat en insamling till en hjärtstartare via www.hjartsakratgrannskap.se Gå in och ge ditt bidrag! Om varje hushåll i Svarte bidrar med 50 kr har vi snart en på plats. Svarte Byalag kommer bidra med 5000 kr och Hjärt och lungfonden har gett oss 5000 kr.

Vi ser oss en placering nära stranden, stationen och vår butik.