Årsmöte och styrelse för byalaget 2011

Den 20 februari genomfördes Svarte Byalagets årsmöte i Svarte skolan. Till ny ordförande valdes Camilla Ahlin som nu övertar ordförandeskapet från Christian Persson. Ett stor tack till Christian för de gångna åren som ordförande. I  övrigt var det mest omval på ledmöter men även några nyval.

Svarte Byalags styrelse för år 2011 består av ordförande Camilla Ahlin Nilsson. Ledamöterna Christian Persson, Jenny Graflind, Bo Lönnerblad, Lars Johansson, Sofia von Platen och Fredrik Bothén samt suppleanterna  Janice Lejion, Patrik Karlsson, Pontus Carlström plus en vakant plats.

Ett stort tack också till de avgående ledamöterna, Bengt-Åke Nilsson, Malin Wemnér, Johnny Östlund och John Skallus.

Protokoll  från årsmöte 110220